2021 ESPY: بهترین افراد مشهور لباس شب

این ورزشکاران برای کشتن آمده اند! و چند سلبریتی دیگر نیز در این ترکیب بودند. بله ، ESPY های 2021 ، که از ورزشکاران و ورزشکاران دنیای ورزش تجلیل می کنند ، در تاریخ 10 ژوئیه گروهی التقاطی را شامل می شوند ، از جمله المپیایی ها و پخش کنندگان ، که همه آنها روی فرش قرمز بسیار زیبا ظاهر می شوند. برای برخی ، این بسیار دور از وسایل معمول عرق خیس آنها بود و برای برخی دیگر ، مرحله و تکرار فقط یک میدان دیگر برای تسخیر بود. در اینجا مجموعه هایی از ESPY های 2021 وجود دارد که ما فکر می کردیم خانه های خانگی ، لمس کردن ها ، گرند اسلم ها ، اسنک دانک ها و … استعاره ورزشی خود را انتخاب کنید!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>