یک خودی می گوید جنیفر لوپز و بن افلک “عشق زندگی یکدیگر” هستند

یک خودی می گوید جنیفر لوپز و بن افلک “دیوانه وار عاشق یکدیگر هستند” مردم مجله

این فرد می گوید آنها “عشق زندگی یکدیگر” هستند. مسئله بزرگی نیست!

البته ، این از یک منبع ناشناس است ، بنابراین آن را با یک دانه نمک بگیرید. اما این امر با سرعت فوق العاده صوتی که به نظر می رسد لوپز و افلک شعله خود را دوباره شعله ور کرده اند. فقط در اواخر آوریل 2021 بود که هر دو دوباره شروع به معاشرت کردند. اکنون گفته می شود که آنها در لس آنجلس با هم در خانه شکار می کنند.

یک منبع نزدیک به لوپز به او می گوید: “آنها می خواهند هر کاری از دستشان بر می آید برای ساختن این کار انجام دهند.” مردم.

این دیدار مجدد واقعاً چیزی خارج از یک کمدی عاشقانه است. منبع لوپز می گوید: بن افلک و جنیفر لوپز برای اولین بار در اوایل اوقات باهم جمع شدند اما در 2004 نامزدی خود را لغو كردند. . “او معتقد است که آن زمان فقط قرار نبوده باشد و احساس می کند به آنها فرصتی دوباره داده شده است.”

لوپز وقتی از او درباره افلک سوال شد ، کوی بازی کرد امروز نمایش در اواسط ژوئیه. وقتی هدی کوتب به لوپز گفت که به نظر می رسد با افلک بیش از هر زمان دیگری خوشحال است ، خواننده “On the Floor” آن را به آهنگی که با Lin-Manuel Miranda تبلیغ می کرد برگرداند: “Love Make the World Go Round” ، که آنها در سال 2016 منتشر کردند به قربانیان تیراندازی در کلوپ شبانه نبض کمک کنید.

“این آهنگ پنج سال است که ما آن را کار نکرده ایم. و من معتقدم که آن پیام دوست داشتن یکدیگر و گرد هم آمدن و عشق هرگز مهمتر از آنچه اکنون است نیست. ”

اما کوتب ، دوست لوپز ، به این راحتی تسلیم نشد. وی گفت: “صبر کنید ، این من هستم که با او صحبت می کنید ، این را می دانید؟” ، لوپز در پاسخ گفت: “من می دانم ، می توانی با من تماس بگیری.

آیا می توانم با شما تماس بگیرم ، جی؟

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>