دمی لواتو با ترانه جدید وحشیانه خود ، “15 دقیقه” ، مکس Ehrich را صدا می کند

دمی لواتو نامزد سابق خود ، مکس اریچ را به عهده دارد تا آهنگ جدید خود را با نام “15 دقیقه” اجرا کند.

آویز آویز جدیدش ، Dancing With the Devil: هنر شروع از نو– در مورد موضوع خود هیچ مشتی نمی زند. آن یکی موضوع آهنگ را در اواسط ماه مارس تأیید کرد ، اما فقط کافی است چند متن را بخوانید تا نظر لوواتو را بدست آورید.

لوواتو در بیت اول آواز می خواند قبل از اینکه در آواز خواندن فریاد بزند: “همیشه خود را اول از همه قرار ده ، می توانست آینده ات باشد.” ” / و حالا شما 15 دقیقه وقت دارید ، بله. “

واضح ترین مرجع Ehrich در پل وجود دارد ، وقتی Lovato مرتباً آواز می خواند ، قبل از تغییر شعر به “گریه در مالیبو … در حالی که 15 دقیقه بدنبال آن بودی” “Prayin ‘in Malibu” اندکی پس از جدایی از آنها در سال 2020 ، Ehrich در حالی که گریه می کرد در ساحل مالیبو ، جایی که در ابتدا این سوال را مطرح کرده بود – که به نظر بسیاری از آنها تبلیغات تبلیغاتی بود ، عکس گرفت.

دمی لواتو در مورد رابطه اش با ماکس اریچ در زرق و برقداستان جلد مارس. وی گفت: “از آنجا که من شهود خود را از تمام پرچم های قرمز ظاهر شده انکار کردم ، به جز خودم شخص دیگری را مقصر ندانستم.” “بنابراین من مثل این بودم ،” چگونه می خواهم دوباره اعتماد کنم؟ ” اما واقعاً ، من مثل این بودم که “سگ ماده ، شما باید به خود اعتماد می کردید. اگر به خود اعتماد می کردید ، در این موقعیت قرار نمی گرفتید. “

او همچنین در مورد اینکه چگونه جدایی به او کمک کرد از جنسیت خود استقبال کند صحبت کرد. وی اظهار داشت: “وقتی پیرتر شدم ، فهمیدم كه واقعاً كج و معوج هستم.” “در این سال گذشته من با یک مرد نامزد شده بودم ، و وقتی آن کار نکرد ، مثل این شدم ، این یک نشانه بزرگ است. فکر کردم قرار است زندگی ام را با کسی سپری کنم. اکنون که قصد نداشتم ، این احساس آرامش را احساس کردم که می توانم حقیقت خود را زندگی کنم. “

“15 دقیقه” را در اینجا گوش دهید. Dancing With the Devil: هنر شروع از نو اکنون در هر کجا که موسیقی را پخش کنید در دسترس است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>