بزرگترین زوج های مشهور که در سال 2021 با هم جمع شدند

علی رغم منزوی بودن ماه سال 2020 ، این روند ظهور و سقوط بسیاری از زوج های مشهور را به همراه داشت.

از رابطه کوتاه مدت زندایا و او رضایت Costar Jacob Elordi به آریانا گراند و دالتون گومز ، که در کمتر از یک سال با هم جمع شدند و نامزد کردند ، قطعاً عاشقانه های زیادی برای پیگیری وجود داشت.

برای شروع سال جدید ، این ما هستیم جاستین هارتلی ستاره ، با بازیگر سوفیا پرناس ، به مقام رسمی اینستاگرام رفت ، واضح است که آماده است درام روابط 2020 خود را پشت سر بگذارد. و این دوتایی جدید فقط یکی از بسیاری است که در سال 2021 کارها را رسمی کرد.

در اینجا همه بزرگترین زوج های مشهور جدید هستند که در سال 2021 دور هم جمع شدند.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>